D I Y

Virkad tomte, mellan storlek

Förklaring: 2i1 betyder ökning. Alltså virka 2 fm i en 1 fm på föregående varv.

2>1 betyder således minska. Det är knepigt att förklara med bara ord men kort och gott hämtar man tråd genom 2 maskor för att sedan dra ihop dem både till en... kolla you tube.


Hatten
varv (v) 1: magisk ring med 3 fm
v 2: 3 fm
v 3: 1 fm, 2i1, 1 fm (4)
v 4: 1 fm, (2i1)x2, 1 fm (6)
v 5: 2 fm, (2i1)x2, 2 fm (8)
v 6: 8 fm
v 7: 2 fm, (2i1)x4, 2 fm (12)
v 8: 12 fm
v 9: 2 fm, (2i1, 1 fm)x4, 2 fm (16)
v 10: 16 fm
v 11: 5 fm, (2i1)x6, 5 fm (22)
v 12: 22 fm
v 13: 7 fm, (2i1)x7, 8 fm (29)
v 14: 28 fm, 2i1 (30)
v 15: (2 fm, 2i1)x10 (40)
v 16: 40 fm
v 17: (2i1x9, 1 fm)x4 (76)

Fäst båda trådändarna

Kroppen
v 1: magisk ring med 6 fm
v 2: (1 fm, 2i1)x3 (9)
v 3: (2 fm, 2i1)x3 (12)
v 4: (3 fm, 2i1)x3 (15)
v 5: (2 fm, 2i1)x5 (20)
v 6: (3 fm, 2i1)x5 (25)
v 7: (4 fm, 2i1)x5 (30)
v 8: (5 fm, 2i1)x5 (35)
v 9: 35 fm i inre maskbågen (35) Då blir det en liten kant och en tydlig makering för var botten slutar och sidorna tar vid.
v 10-13: 35 fm
v 14: (5 fm, 2>1)x5 (30)

Läma en minst 20 cm lång tråd att sy ihop hatt och kropp med.

Näsan
v 1: magisk ring med 4 fm
v 2: (2i1)x4 (8)
v 3: (1 fm, 2i1)x4 (12)
v 4-5: 12 fm
v 6: (1 fm, 2>1)x4 (8)

Lämna tråd att sy fast näsan med.

Inga kommentarer: